صفحه رسمی دکتر ناصر صبحی قراملکی

  • دکتر ناصر صبحی قراملکی
  • دكتراي تخصصي روان شناسي
  • گروه آموزشی
  • دانشكده علوم ورزشي و تربيت بدني
  • مرتبه علمی: دانشيار
  • sobhi@atu.ac.ir

بیوگرافی


این بخش توسط خود استادان گرامی تکمیل می گردد و می توانند به صورت مختصر درباره خود اطلاعات ثبت نمایند

اطلاعات تحصیلی


مقطع دكتراي تخصصي : دكتراي تخصصي روان شناسي از دانشگاه تربيت مدرس

مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي از دانشگاه علامه طباطبائي

مقطع کارشناسی : کارشناسی روانشناسي - روانشناسي باليني از دانشگاه تبريز

علایق پژوهشی


اطلاعات آموزشی ترم جاری


دروس جاری

اطلاعات آموزشی گذشته


دروس نیمسال دوم 97-96

دروس نیمسال اول 97-96

Designed by © Information and Communication Technology Allameh Tabataba'i University - Software & Data ICT - 2018